MoyizaAPMv20070605

네로 | 2007.06.05 20:47:41 댓글: 0 조회: 3918 추천: 17
https://life.moyiza.kr/study_moyiza_apm/1758562
MoyizaAPMv20070605

- Apache Web Server v2.0.59
- PHP v5.2.3
- MySQL v5.0.41
- ZendOptimizer v3.2.8
- phpMyAdmin v2.10.1 (UTF-8 only)

--------------------------------------------------------------------------------

MySQL의 my.ini에서 default-storage-engine의 변경. 기본으로 INNODB로 돼 있던것을 MyISAM으로 변경.
제로보드5 완벽 지원합니다. --); 그누보드 설치확인, 제로보드4도 설치까지는 확인했습니다만...
추천 (17)
첨부파일 다운로드 ( 1 )
MoyizaAPMv20070605.exe | 17.5MB / 925 Download
IP: ♡.221.♡.105
25 개의 글이 있습니다.
제목 글쓴이 날짜 조회
엔죠라이프
2007-06-02
9488
BiHon
2007-05-31
8211
nero
2010-12-16
7065
nero
2010-12-16
4344
네로
2010-08-06
4714
네로
2010-08-06
3869
네로
2010-04-16
4353
네로
2010-04-16
4451
네로
2010-04-14
3383
네로
2009-06-22
5461
네로
2009-03-01
5261
네로
2008-12-17
4288
네로
2008-12-09
3118
네로
2008-10-19
3704
네로
2008-07-04
3788
네로
2008-05-07
3232
네로
2008-03-25
3545
네로
2008-03-05
3691
BiHon
2007-07-18
3586
BiHon
2007-06-15
4127
네로
2007-06-05
3918
BiHon
2007-06-04
3289
BiHon
2007-06-04
3559
엔죠라이프
2007-06-02
9488
BiHon
2007-06-01
2889
BiHon
2007-05-31
8211
BiHon
2007-05-31
3831
모이자 모바일